O tym kursie

Treści przekazywane w prezentacjach powinny być dostępne cyfrowo, tak aby osoby z niepełnosprawnościami mogły z nich samodzielnie skorzystać. Najpopularniejsze narzędzia do tworzenia prezentacji to MS PowerPoint, LibreOffice Impress oraz Keynote. Największą elastyczność w przygotowaniu dostępnych cyfrowo prezentacji zapewnia PowerPoint. W trakcie szkolenia powyższe programy zostaną zaprezentowane oraz zostanie przedstawiony sposób ich użytkowania.

Kurs został stworzony w ramach projektu „Dostępność cyfrowa stron jednostek samorządu terytorialnego - zasoby, szkolenia, walidatory” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Wymagania

W celu przystąpienia do kursu uczestnik powinien najpierw przejść Moduł ogólny - "Wprowadzenie do dostępności cyfrowej".

Zespół

Wydział Dostępności Cyfrowej, Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, Ministerstwo Cyfryzacji

Często zadawane pytania

Jakiej przeglądarki powinienem używać?

Platforma Open edX działa najlepiej na aktualnych wersjach przeglądarek Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer lub Safari.

Sprawdź listę wspieranych przeglądarek aby uzyskać najaktualniejsze informacje na ten temat.