O tym kursie

Integralną częścią treści w Internecie są elementy graficzne – zdjęcia, ilustracje, wykresy, infografiki, schematy czy mapy. Służą one kształtowaniu przekazu na równi z tekstem, a nieraz go zastępują (np. infografika informująca jak wystąpić o wsparcie, zrealizować procedurę itp.). W trakcie szkolenia zostaną przedstawione poszczególne formy alternatywnego dostępu (między innymi tekstów alternatywnych, opisów szczegółowych) oraz zasady ogólnych wpływających na dostępność cyfrową treści graficznych.

Kurs został stworzony w ramach projektu „Dostępność cyfrowa stron jednostek samorządu terytorialnego - zasoby, szkolenia, walidatory” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Wymagania

W celu przystąpienia do kursu uczestnik powinien najpierw przejść Moduł ogólny - "Wprowadzenie do dostępności cyfrowej".

Zespół

Wydział Dostępności Cyfrowej, Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, Ministerstwo Cyfryzacji

Często zadawane pytania

Jakiej przeglądarki powinienem używać?

Platforma Open edX działa najlepiej na aktualnych wersjach przeglądarek Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer lub Safari.

Sprawdź listę wspieranych przeglądarek aby uzyskać najaktualniejsze informacje na ten temat.